چه کسانی در clarat فعالیت دارند؟

Andrea
Andrea

او در رشته مدیریت بین فرهنگی تحصیل کرده است.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی درمورد اقتصاد و قرهنگ دارد.او دقیق کار می کند.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و نگاه کلی در مورد موضوع دنیای خانواده دارد.موسیقی دوست داشتنی اوWork Me از The Black Keys می باشد.

Anna
Anna

او کارشناس رشته لغت‌شناسی است.این بدین معنی است که او در مورد زبان و ادبیات اطلاعات زیادی دارد و می تواند به خوبی مسائل پیچیده را درک کند.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و کارشناس در بخش clarat-Sprache نیز می باشد.موسیقی مورد علاقه او 1009 از Bonobo می باشد.

Anne
Anne

او در رشته اقتصاد و روابط بین الملل تحصیل کرده است.او می تواند سریع منطقی فکر کند.در clarat او رئیس است.او وظیفه تمام تیم را بر عهده گرفته است و همه چیز را ساز مان دهی می کند.موسیقی مورد علاقه اوDenken Sie Groß از Deichkind می باشد.

Astrid
Astrid

او کارشناس رشته سیاست است.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی درباره سیاست و اجتماع دارد.او با انرژی مثبت و انتقال آن به دیگران در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و در اینترنت به دنبال سازمان های مختلف میگردد.موسیقی مورد علاقه او You Got Meاز The Roots می باشد.

Basti
Basti

او کارشناس توسعه‌دهنده نرم‌افزار می باشد.این بدین معنی است که او میتواند صفحات اینترنت را برنامه ریزی کند.در clarat او رئیس بخش IT می باشد.او ما را در مورد سوالات فنی یاری می دهد و وظیفه مرخصی رفتن کارکنان و تنظیم قراردادها را بر عهده دارد.موسیقی مورد علاقه او Man In The Mirror از Michael Jackson می باشد.

Bettina
Bettina

او در رشته مدیریت سازمانهای بدون منفعت تحصیل کرده است.این بدین معنی است که او می داند چگونه کمک کردن را برنامه ریزی باید کرد.او می تواند به خوبی نظم را برقرار کند.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و او در مورد پیشنهاد هایclarat تصمیم می گیرد.موسیقی مورد علاقه او Elias از Dispatch می باشد.

Birte
Birte

او در رشته تربیت کودکان تحصیل کرده است و با دنیای کودکان به خوبی آشنایی دارد و می تواند به خوبی خود را در شرایط دیگران قرار دهد.او در clarat در تیم تحقیق و در زمینه بازاریابی نیز فعالیت می کند.موسیقی مورد علاقه او Borderline از Madonna می باشد.

Chrissy
Chrissy

او کارشناس رشته اقتصاد است .این بدین معنی است که او اطلاع زیادی در مورد سیاست و اجتماع دارد.او می تواند به به خوبی برنامه ریزی و نظم برقرار کند.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و در اینترنت بدنبال سازمانهای مختلف می گردد.موسیقی مورد علاقه او Rough Hands از Alexisonfire می باشد.

Claudia
Claudia

او قبل از clarat در قسمت فروش کار کرده است.او به خوبی با آدمها معاشرت میکند و به سرعت اطلاعات جمع آوری می کند.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و به متقاضیان ما کمک می کند.موسیقی مور علاقه اوChandelier از Sia می باشد.

Damjan
Damjan

او کارشناس انفورماتیک است.این بدین معنی است که او به خوبی با کامپیوترها آشنایی دارد و می تواند به خوبی برنامه ریزی کند.او به سرعت می داند که چگونه می توان مشکلی را حل کرد و در clarat در تیم IT فعالیت می کند.موسیقی مورد علاقه او Forever More از Moloko می باشد.

Eleonore
Eleonore

او در رشته موسیقی٬ رسانه و اقتصاد تحصیل کرده است.او در جمع آوری اطلاعات سرعت و درک زیادی دارد.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و در صحیح جستجو کردن clarat در اینترنت به متقاضیان کمک می کند.موسیقی مورد علاقه او Je Veux از Zaz می باشد.

Elisa
Elisa

او کارشناس در رشته مطالعات فرهنگی است.این بدین معنی است که تو اطلاعات زیادی در مورد فرهنگهای مختلف دارد.او می تواند مسائل پیچیده را به راحتی توضیح دهد.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و در برقراری نظم در صفحه اینترنتی ما فعالیت دارد.موسیقی مورد علاقه او Boat Behind از Kings of Convenience می باشد.

Esther
Esther

او در رشته مطالعات فرهنگی تحصیل کرده است.در رشته سیاست و تاریخ آشنایی آگاهی زیادی دارد و به سرعت چیزهای جدید را یاد می گیرد.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و در زمینه کتاب مرجع فرهنگ زبان فعالیت دارد.موسیقی مورد علاقه او This charming man از The Smiths می باشد.

Fabian
Fabian

او در رشته تاریخ و سیاست تحصیل کرده است و به خوبی می تواند خود را در شرایط دیگران بگذارد و انجام کارهای آنها را درک کند.او در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و موسیقی مورد علاقه او Battery از Metallica می باشد.

Hassan
Hassan

او در زمینه مترجمی زبان فارسی فعالیت کرده است و زبان فارسی زبان مادری او می باشد.او سرعت بالا و سازماندهی خوبی دارد.در کلارات در تیم مترجمی مشغول و وظیفه ترجمه کلارات به زبان فارسی را دارد.موسیقی مورد علاقه او Looking For The Summer از Chris Rea می باشد.

Jakob
Jakob

او کارشناس مسائل آفریقا و آسیا می باشد.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد قاره ها دارد.او هنگام استرس کاری آرام می باشد و در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد.از دیگر فعالیت های او جستجوی سازمان ها می باشد.موسیقی مورد علاقه او Simplicity از Mbarga می باشد.

Janina
Janina

او کارشناس رشته انسان‌شناسی فرهنگی می باشد.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد انسانها و فرهنگها دارد.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و پاسخگوی متقاضیان در صورت داشتن سوالات آنها می باشد.موسیقی مورد علاقه او Ihr Lieblingssong ist MFG از Fanta4 می باشد.

Janina
Janina m

او کارشناس رشته اقتصاد خانواده است.در کلارات به وضعیت کارمندان و دفاتر ما رسیدگی می کند.او مراقب آن است که همه چیز به خوبی پیش برود و موسیقی مورد علاقه او Kinder an die Macht از Herbert Grönemeyer می باشد.

Jenny
Jenny

او کارشناس انسان‌شناسی اجتماعی است.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد انسانها و فرهنگها دارد.او برای هر مشکلی راه حلی دارد.در clarat در تیم تحقیق و در برقرای نظم صفحه اینترنتی ما فعالیت می کند.موسیقی مورد علاقه او I sing I swim از Seabear می باشد.

Jule
Jule

او محقق در مسائل صلح و مناقشه می باشد.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد جنگ و تنش مربوط به آن دارد.او به خوبی راه حل پیدا می کند.در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند و بازنگری دنیای پناهندگان صفحه ما را به عهده دارد.موسیقی مورد علاقه او Lieblingssong ist Home از Edward Sharpe می باشد.

Julia
Julia b

او در رشته خدمات اجتماعی تحصیل کرده است و سابقه کار با کودکان و جوانان را دارد.او به خوبی می تواند خود را در شرایط دیگران قرار دهد.در کلارات در تیم تحقیق فعالیت دارد و موسیقی مورد علاقه او Nantes از Beirut می باشد.

Julia
Julia

او کارشناس زبان آلمانی است.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد متن های زبان آلمانی دارد.او به خوبی می تواند بنویسد و مسائل را به راحتی توضیح دهد.در در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند و کارشناس بخش زبان clarat می باشد.موسیقی مورد علاقه او Reckoner از Radiohead می باشد.

Juliane
Juliane

او در رشته مدیریت اجرایی کسب و کار و صنعت توریسم تحصیل کرده است.او به خوبی نقشه طراحی می کند و را حل های خلاقانه ارائه می دهد.در clarat در کار بازاریابی فعالیت می کند.موسیقی مورد علاقه او Easy از The Commodores می باشد.

Karo
Karo

او در رشته اروپا شناسی تحصیل کرده است.این بدین معنی است که او در مورد سیاست اروپا اطلاعات زیادی دارد و می تواند خوب سازمان دهی کند.در clarat در تیم تحقیق وکار با کتاب راهنمای ما فعالیت دارد.موسیقی مورد علاقه او t Alive از Pearl Jam می باشد.

Katja
Katja

او کارشناس زبان آلمانی می باشد.این بدین معنی است که او با متون و همچنین زبان آلمانی به خوبی آشنایی دارد.او به خوبی می تواند بنویسد و به راحتی توضیح بدهد.در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند و کارشناس بخشclarat-Sprache می باشد.موسیقی مورد علاقه او Mysteries از Beth Gibbons می باشد.

Konstantin
Konstantin

او کارشناس و برنامه نویس و توسعه دهنده وب‌سایت است.این بدین معنی است که او به خوبی می تواند صفحات اینترنتی را برنامه نویسی کند و همیشه راه حل های خوبی را ارائه می دهد.در clarat در تیم IT و انجام کارهای صفحه اینرنتی ما فعالیت دارد.موسیقی مورد علاقه او Too Long از Daft Punk می باشد.

Laura
Laura i

او کارشناس مسافرتی و مطالعات فرهنگی می باشد.او به خوبی می تواند برنامه ریزی کند.او به بازنگری و در یادگیری چیزهای جدید علاقه زیادی دارد.در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند.موسیقی مورد علاقه او Proud Mary از Ike und Tina Turner می باشد.

Laura
Laura w

او در رشته تحقیق و جغرافیای کشورهای در حال توسعه تحصیل کرده است.او اطلاعات زیادی در مورد کشور های در حال توسعه دارد.در در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند و پاسخگوی سوالات استفاده کنندگان از سایت ما می باشد.موسیقی مورد علاقه او Paint It Black از den Rolling Stones می باشد.

Line
Line

او کارگردان تئاتر می باشد و اطلاعات زیادی در مورد ادبیات و زبان دارد. به همین دلیل از تاثیر لغات بر انسانها آگاهی دارد.در clarat در تیم تحقیق و تیم زبان فعالیت دارد.موسیقی مورد علاقه او Unintended از Muse می باشد.

Magdalena
Magdalena

او در رشته پژوهشی آمریکای لاتین تحصیل کرده است.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد فرهنگ و سیاست آمریکای لاتین دارد.او به خوبی می توانی برنامه ریزی و جهت یابی کند.او در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند و موسیقی مورد علاقه او Summer Breeze از CocoRosie می باشد.

Michaela
Michaela

او در رشته علوم اقتصاد کامپیوتر تحصیل کرده است.او می تواند دیگران را به هیجان بیاورد و اطلاعات زیادی در مورد رسانه های جدید دارد.در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند و مراقب آن است که صفحه اینترنتی ما به خوبی عمل کند.موسیقی مورد علاقه او Digital Love از Daft Punk می باشد.

Nahla
Nahla

او کارشناس باستان شناسی است.او اطلاعات زیادی در مورد تاریخ و انسانها دارد.سرعت کار او بالاست.در clarat در تیم ترجمه به زبان عربی فعالیت دارد.موسیقی مورد علاقه او Nassam Allina El Hawa از Fayrouz می باشد.

Nathalie
Nathalie

او در رشته حقوق بشر و سیاست بین الملل تحصیل کرده است.او به خوبی می تواند مسائل را توضیح دهد و همچنین گوش دهد.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و برای نظم در صفحه اینترنتی ما تلاش می کند.موسیقی مورد علاقه او Me in You از Kings of Convenience می باشد.

Nicole
Nicole

او در رشته زبان مجارستانی تحصیل کرده است و به خوبی می تواند وب سایتها را برنامه ریزی کند.او به همیشه و به سرعت یک ایده جهت حل مشکلات دارد.در clarat در تیم IT فعالیت می کند و موسیقی مورد علاقه او Disorder از Joy Division است.

Nils
Nils

او کارشناس علوم کامپیوتر است.این بدین معنی است که او می تواند به خوبی برنامه های کامپیوتری و صفحات اینترنت را برنامه ریزی کند.او همیشه راه حل مناسب به ذهنش می رسد و سریع یاد می گیرد.در clarat در تیم IT فعالیت دارد.موسیقی مورد علاقه او Jein از Fettes Brot می باشد.

Omar
Omar

او در رشته علوم کامپیوتر تحصیل کرده است.او به خوبی می تواند صفحات اینترنت را برنامه ریزی کند و مسائل پیچیده را به سرعت درک کند.او در clarat در تیم بازاریابی فعالیت می کند و موسیقی مورد علاقه او Nothing Else Matters از Metallica می باشد.

Sabine
Sabine

او کارشناس جامعه شناسی است.این بدان معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد اجتماع دارد.او به خوبی می تواند مسائل پیچیده را درک کند.در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند و قوانین مربوط به پناهندگان را به ما توضیح می دهد.موسیقی مورد علاقه او Vesna از Kino می باشد.

Sophie
Sophie

او در رشته مدیریت سازمانهای بدون منفعت تحصیل کرده است و به خوبی می تواند سازمان دهی کند و به سرعت تشخیص می دهد که چه چیزی مهم است.در clarat در تیم تحقیق فعالیت دارد و می داند که چه کسانی و چگونه از کلارات استفاده می کنند.موسیقی مورد علاقه او Lost از Frank Ocean می باشد.

Stefan
Stefan

او کارشناس مطالعات فرهنگی است.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد فرهنگ و جامعه دارد.او به خوبی می تواند انسانها را در مورد موضوعی به هیجان بیاورد و او مخترع clarat می باشد.موسیقی مورد علاقه اوRiders On The Storm از The Doors می باشد.

Tian
Tian

او در رشته اقتصاد تحصیل کرده است و با نگاه کلی می تواند به خوبی با اعداد کار کند.او در clarat در تیم تحقیق فعالیت می کند و در زمینه کیفیت کار ما فعالیت می کند و موسیقی مورد علاقه او Supergirl از Reamonn می باشد.

Tine
Tine

او کارشناس تعلیم و تربیت اجتماعی است.او می تواند به خوبی به آدمها گوش دهد.او همچنین نویسنده است و این بدین معنی است که او می تواند به خوبی داستانهای زیبایی را بنویسد.در clarat در تیم تحقیقات فعالیت دارد و کارشناس تیم زبان ما می باشد.موسیقی مورد علاقه او Survive It از Ghostpoet.

Verena
Verena

او کارشناس مسائل سیاسی است.این بدین معنی است که او اطلاعات زیادی در مورد سیاست و اجتماع دارد.او به خوبی می تواند اطلاعات جمع آوری کند.در clarat در تیم تحقیقات و فرهنگ لغت فعالیت دارد.موسیقی مورد علاقه او Lose It از Oh Wonder می باشد.