درمانی برای کودکان و افراد جوان مبتلا به مشکلات یادگیری و مشکلات رفتاری

برای کودکان و نو جوانان

موضوع چیست؟
warning

آیا فرزند شما مشکل خواندن، نوشتن و یا حساب را داشته باشد؟ و آن را رفتار اغلب متفاوت از دیگر کودکان خود را؟ در نارساخوانی مرکز برلین کمک به شما. درمانگران با از آشنا هستند

 • خواندن و نوشتن و حساب نارسا
 • بی قراری، بی توجهی و بی تفاوتی
 • علائم روان تنی
 • رفتار مضطرب، غمگین و یا تهاجمی

بحث را به شما و فرزندتان و درمان مناسب است.

با این موضوعات کارمندان اینجا آشنایی دارند:

 • اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی
 • رفتار خشونت آمیز
 • ضعف در حساب کردن
 • خوانش‌پریشی
 • اختلالات آموزشی
 • مدرسه
 • اضطراب و ترسها
 • اختلالات رشد
 • رفتار و ویژگی خاص
 • من و دیگران

چه کاری باید انجام دهی؟
warning

تماس بگیرید و یا ارسال یک ایمیل. و یا پر کردن فرم تماس از.

اطلاعات بیشتر را کجا در اینترنت پیدا می کنی؟

به چه زبانی به تو کمک می شود؟

 • Deutsch

کجا این کمک را دریافت می کنی؟

رسیدگی به موارد ثبت شده آخرین بار در 03.11.2015

آیا اشتباهی را پیدا کردی؟