مشاوره برای مشکلات با مواد مخدر

برای نوجوانان

موضوع چیست؟
warning

آیا شما با داشتن مشکلات با مواد مخدر؟ و شما نیاز به برخی از کمک؟ در اینجا شما حرفه ای مشورت کنید. آنها شما را به آنچه شما می توانید با مشکلات با داروهای انجام دهد.

با این موضوعات کارمندان اینجا آشنایی دارند:

  • مواد مخدر

چه کاری باید انجام دهی؟

به مشاوره عمومی مراجعه کن.


نام این کمک نزد عرضه کننده: Jugendsprechstunde

به کجا می توانی مراجعه کنی؟

  • تلفن: 030 23 32 40 30 0
    فاکس: 030 23 32 40 30 9
    ایمیل:

اطلاعات بیشتر را کجا در اینترنت پیدا می کنی؟

به چه زبانی به تو کمک می شود؟

  • Deutsch

کجا این کمک را دریافت می کنی؟

Notdienst Charlottenburg-Wilmersdorf
LogIn
Kaiser-Friedrich-Straße 82
10585 Berlin

یک پیشنهاد از:

چه زمانی می توانی مراجعه کنی؟

سه شنبه:

رسیدگی به موارد ثبت شده آخرین بار در 09.08.2016

آیا اشتباهی را پیدا کردی؟

برای ما پیغام بفرست