وظیفه مانشان دادن کمکهایی را که در آلمان وجود دارند و توضیح ساده آنها.

  • در صفحه clarat family خانواده‌ها در آلمان اطلاعات کمکی در نزدیکی خود پیدا می کنند.در زمینه مشکلاتی مانند:خانواده،بهداشت،آموزش و مشاغل و خشونت و جرایم

  • در صفحه clarat refugees پناهجویانی که به آلمان فرار کرده‌اند، کمک پیدا می کنند.در زمینه مشکلاتی مانند:پناهندگی و حقوق آن،خانواده،بهداشت،آموزش و مشاغل و خشونت و جرایم

icon-wie-famCreated with Sketch.

هدف ما چیست؟

صفحه clarat پیشنهادهای کمکی در آلمان را به صورت شفاف نشان می دهد.ما می خواهیم هر کسی که نیاز به کمک دارد آن را پیدا کند.

icon-warum-famCreated with Sketch.

ما چگونه کمک می کنیم؟

ما تو را در پیدا کردن کمک مناسب،یاری می کنیم.ما به تمام کمکها نظم می دهیم و از طریق یک زبان ساده آنها را قابل درک می کنیم.

ما کی هستیم؟

ما یک پروژه عام‌المنفعه وابسته به بنیاد Benckiser Stiftung Zukunft هستیم.هدف این بنیاد کمک به کودکان،جوانان و خانواده های دارای شرایط سخت در زندگی است.